Elke vereniging heeft
een bestuur

Vrijwilligers kunnen een dubbele functie hebben binnen de HOWA; sommigen zitten namelijk ook in het bestuur. Hierdoor krijg je niet alleen meer uitdaging maar ook meer verantwoordelijkheid.

Alle besluitvormingen vanuit het bestuur vind je terug in het HOWA clubblad.

Op dit moment bestaat het bestuur uit zeven vrijwilligers die elk een eigen rol vervullen.

De functies die het bestuur kent zijn: Voorzitter, penningmeester, secretaris en de eindverantwoordelijke van de activiteiten commissie, cursuscoördinatie, technische dienst en bar.

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Meld je aan als vrijwilliger!

Maak kennis met het bestuur

Ger Burghardt


Hoewel formeel gezien de voorzitter niet de exclusieve baas is van de HOWA, geldt deze vaak wel als eerste aanspreekpunt. Binnen het bestuur heeft de voorzitter ook de meest centrale taak: leiding geven aan het bestuur en – samen met anderen – leiding geven aan het de gehele vereniging.

Ko van Dis


Naast de voorzitter is er ook een vice voorzitter; deze vervangt of ondersteund de voorzitter wanneer nodig.

Yvonne van Leeuwen


De beslissingen die gemaakt worden over geld, worden voorbereid door de penningmeester. Deze vertaalt het beleid en de daarbij behorende wensen naar een financieel overzicht. Wat is er wel en niet mogelijk binnen de HOWA? De penningmeester geeft antwoord in cijfers.

Dicky Weidema


De secretaris is het geheugen van de HOWA. Deze zet een goed informatiesysteem op waarin het makkelijk zoeken is naar documenten, inschrijfformulieren en contacten. Ook het optreden als informatiepunt voor bestuur en leden valt binnen de taken van de secretaris.

Elk algemeen bestuurslid heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen de HOWA. Zij zijn vaak eindverantwoordelijke van een bepaalde tak binnen de vrijwilligersorganisatie.

Cursuscoördinatie – Willem Hioolen

Activiteiten commissie – Silvia Burghardt

Technische dienst – Rene Bernaards

Alle HOWA vrijwilligers

2022-04-18T11:02:29+02:00

BINNENKORT

Rabo ClubSupport

2 september - 24 september

Rabo ClubSupport

2 september - 24 september