Hallo, leuk dat je er bent! Je hebt natuurlijk al alle examen richtlijnen door genomen en je mening al een keer gegeven. Maar we hebben toch nog iets meer tijd van je nodig! Dus heb je even?

Hieronder volgt een enquête. Er is geen goed, er is geen fout; we willen gewoon jouw mening. Het is volledig anoniem, duurt circa 2 tot 5 minuten. Je kunt het tussendoor niet opslaan, dus gewoon invullen en verzenden maar!

Het is een try-out, we horen het graag als iets niet helemaal lekker werkt. Stuur dan een mailtje naar website@howa.nu

Succes!

Vraag 1

De hond met snoepjes belonen tijdens A examen is alleen toegestaan op aanwijzing van de ringhulp. Op eigen initiatief van de geleider mag dit niet. Wat is de consequentie wanneer dit toch (per ongeluk) 1 of 2 keer zou voorkomen?

1e keer = waarschuwing van de ringhulp en één punt aftrek. 2e keer = diskwalificatie.

Eens of oneens met vraag 1? *

Vraag 2

Tijdens het A examen moet de hond aandacht voor de geleider hebben tijdens volgoefeningen. Bij het voor- en/of achterlopen of het hebben van een strakke lijn wordt per keer 0.5 punt in mindering gebracht. Maar hoe zit het met het snuffelen over de grond? En welke maatstaf kan hier het beste gehanteerd worden? Stelling:

Snuffelt hond lager dan 3 seconden (21, 22, 23)? Dan 0.5 punt aftrek per keer.

Eens of oneens met vraag 2? *

Vraag 3

Staan en betasten met of zonder handhulp op het A examen? Stelling:

Wanneer de hond het commando 'staan' -zonder handhulp- volledig beheerst, is dit gewenst bij een B, C of hoger examen, maar niet bij het A examen. Op het A examen is de handhulp een verplicht onderdeel van de oefening 'staan en betasten'. Met name omdat het van belang is dat de geleider leert hoe de handen te plaatsen.

Eens of oneens met vraag 3? *
Zou daarom de naam van de oefening 'Staan & Betasten' bij het A examen moeten worden veranderd in 'Staan & Betasten met Handhulp' *

Vraag 4

Vlakte apport 1e fase op het A examen. Geef per onderdeel aan of je het er mee eens of oneens bent. Houd er rekening mee; het betreft een A examen.

Mag er alleen onderhands geworpen worden? *
Mag de halsband vastgehouden worden tijdens het werpen, om voorwerken te voorkomen? *
Zou het correct of foutief vasthouden van de halsband invloed moeten hebben op de te behalen punten? *
Stelling: Geleider bepaalt zelf of de lijn wel of niet ontkoppeld wordt. Indien ontkoppeld, kiest de geleider of deze (foutief of niet) opgeborgen of in de hand wordt gehouden. Dit heeft geen invloed op de punten en dus alleen het apporteren zelf wordt beoordeeld. Hierbij kiest de geleider gemakshalve vaak voor de manier met de grootste kans op een succesvolle apport. *
Mag de geleider ook beslissen de riem niet los te koppelen, maar in het geheel los te laten. Zou dit een negatieve invloed moeten hebben op de puntentelling? Denk ook aan stuiterende (metalen) onderdelen van de riem en veiligheid. *
Zou het meerdere keren happen in het apport moeten zorgen voor 0.5 puntenaftrek? *
Stelling: Bij absolute volledige desinteresse van de hond in het apport , alleen het 'wacht' beoordelen (maximaal 2 punten)? *
Mag er alleen met de rechterhand geworpen worden? *
Mag het commando 'hier' 1x gebruikt worden, zonder puntenaftrek? *
Elementen die in aport 1e fase verplicht zouden moeten zijn en invloed zouden moeten hebben op de te behalen punten, vind ik (meerdere antwoorden mogelijk):

Vraag 5

Een open vraag. Een hond mag op het A examen tijdens de volgoefeningen een 'beetje' achterlopen, mits dit consequent het gehele examen gebeurt. Definieer een 'beetje'. En geef antwoord op de vraag: Mag de hond dan ook een beetje voorlopen onder dezelfde voorwaarden? En hoe zorg je ervoor dat je als keurmeester niet met twee maten meet (binnen één en binnen meerdere examens)?

Houd er rekening mee dat het antwoord van toepassing moet zijn op zowel een chihuahua en een Deense Dog. En op regenachtige koude dagen als op zonnige warme dagen. Alles omvattend dus ;-)  Beetje input nodig? Kijk dan bij de stelling onder het tekstvak.

Voorbeeld mening: Het is juist de kunst om synchroon te lopen met de hond. Het is aan de geleider om de gangen (stap, draf, galop) van de hond te kennen en daarop te kunnen anticiperen. Iedere hond heeft zijn eigen tempo. Het moet niet zo zijn dat we opeens de oefening gaan aanpassen aan de minder bekwame geleiders. Beter leren we de geleider zich te realiseren rekening te houden met de hond of beter nog; de hond te trainen. Een hond mag ook niet consequent scheef aan de voet zitten of scheef voorzitten. Ik vind dat de hond zijn oren niet voorbij de heuplijn van de geleider mogen komen, met een marge van een halve meter zowel voor als achter.

Vraag 6

Zit en blijf bij het A examen is op 5 meter afstand en duurt 30 seconden

Wanneer gaan de seconden in? *
En wanneer mag de geleider terug naar de hond? *
Stelling: Bij honden die in de laatste 3 seconden opstaan kan overwogen worden om niet de oefening geheel opnieuw te doen, maar alleen een puntenaftrek toe te kennen. *

Vraag 7

Komen op bevel en voorzitten. Wat vind jij van...

Stelling: Wanneer de geleider op 5 meter afstand en in de juiste positie staat, moet er minimaal 1 seconde rust zijn; om voorwerken van de hond uit te sluiten *
Stelling: Commando 'voet' hoort niet bij 'komen op bevel (voorzitten)'. De keurmeester kan hiervoor punten in mindering brengen voor 'foutief commando'. *

Vraag 8

Tot de groepsoefeningen behoren 'volgen voor- en achterlangs de groep' en 'af en blijf'. Antwoord onderstaande vragen. Alle vragen hebben alleen betrekking op het A examen, waarbij een 'koppel' staat voor de geleider en de hond.

Stelling: Tijdens het 'op lijn staan', dient de riem alleen in de rechterhand vastgehouden te worden. *
Stelling: Een groepsoefening dient te bestaan uit minimaal 5 koppels. Bij minder koppels moet er gebruik gemaakt te worden van pylonen. *
Stelling: Afstand tussen de op lijn stilstaande koppels is minimaal 1 meter en maximaal 2 meter. *
Stelling: Wanneer de ringhulp zegt 'Geef het commando af', hebben alle geleiders maximaal 10 seconden de tijd het commando uit te voeren. Dus na maximaal 10 second moet de hond af zijn.. *
Na 1 minuut af-blijf mogen de geleiders terug naar hun hond. Wanneer is de af-blijf oefening (en dus het examen) exact beëindigd? *
Na de af-blijf telt het commando 'zit' en de uitvoering hiervan ook mee voor de puntentelling bij de af-blijf *
Lange lijn; wel of niet op het A examen? Kies een antwoord dat het dichtst bij jouw visie ligt *

Wat vond je van deze enquête? Geef een beoordeling tussen de 1 en 5 sterren