Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Hondenvereniging Walcheren (HOWA) wilt alle leden van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergading

Datum: woensdag 15 november 2022
in de kantine van de HOWA aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen
Tijd: aanvang 19.30 uur

Agenda is aan alle leden verstuurd per e-mail. In de kantine liggen notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering ter inkijk.

Vragen? Neem contact op met het secretariaat.

BINNENKORT

Rabo ClubSupport

2 september - 24 september

Rabo ClubSupport

2 september - 24 september